Treenighet.no

 

Kjære leser!

Denne nettsiden er primært for Syvendedags adventister, og er under oppbygging. Vi ønsker ikke at de som leser våre artikler, skal tro på det de leser, men bruke Berøamodellen (Ap.gj 17. 10-11), studere selv, og finne sannheten. Vi som driver denne nettsiden er Syvendedags adventister som deler apostlenes og våre adventistpioneres  tro, en tro vi mener også Jesus selv hadde. Den offisielle adventistmenigheten tror i  dag på treenighetslæren. En tro som sier at det er èn Gud som består av       tre personer, Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Ånden, som                                                sammen utgjør den ene Gud.                                        

Vi finner ikke at dette harmonerer, hverken med Bibelen, eller våre pionerer inklusive Ellen G. White. 

 

 

Treenighet.no

Hva sier Guds ord om Sønnen, er Han frembrakt/ utgått/ født av Gud? 

Er Jesus Kristus Gud Faders Sønn, fra evighet av, i bokstavelig forstand?

Hadde Gud en Sønn i himmelen Han kunne sende til jorden for å frelse oss?  

Hvem var Jesu Far her på jorden, var det Gud Fader eller Den Hellige Ånd?

Sier Guds ord at èn Gud har åpenbart seg i tre personer, som så er èn Gud?

Tror vi på 1 eller 3 Guder når vi tror på Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Ånden?

   

Er vi mennesker ikke mennesker fordi våre  foreldre er mennesker?

   

Er Jesus Kristus ikke Gud fordi Hans Far er Gud? Hva annet kan Han være?

 

 uhh0ioopoopo  

 

 

Sidekart Powered by gp|Easy CMS